Łączymy dwa obszary badań

Badania ilościowe

Precyzja, konkretne i porównywalne wartości. Obiektywne, miarodajne i namacalne wyniki.
Zależności, korelacje, „twarda” statystyka, trendy, myślenie racjonalne.

Badania jakościowe

Emocje, nastroje, stany umysłu, inspiracje, „miękkie” insighty, wskazanie kierunków zmian, newralgicznych obszarów. Nieuświadomione potrzeby i motywacje. Doświadczenie nie jest 0-1, jest wrażliwe, wymaga rozmowy, myślenie intuicyjne.

Experience Institute

czyli połączenie badań ilościowych z jakościowym doświadczeniem.

tym się zajmujemy

Badania jakościowe

Badania marki

Czyli diagnoza DNA marki z punktu widzenia konsumenta, dostrzeganych wartości, benefitów, motywacji i barier, unikalnych cech, pozycjonowania vs. konkurencja

Badania konsumenckie shopperowe

Badania w sklepie pozwalające zdiagnozować konsumenckie nawyki zakupowe, dostrzegane komunikaty w sklepie, elementy wpływające na zakup (pozytywnie, negatywnie), ścieżka decyzyjna od wejścia do zakupu produktu

Badania komunikacji

 Diagnoza badanych materiałów w oparciu o wymiary: zaangażowania (na ile przykuwa uwagę, na ile jest atrakcyjne), brandingu (jaka marka wyłania się z komunikacji) oraz komunikacji (co badany materiał komunikuje, w jaki sposób konsument go rozumie)

Badania UX

(z możliwością wykorzystania eye-trackingu). Diagnoza atrakcyjności, użyteczności, intuicyjności produktów cyfrowych. Rewizja dopasowania funkcji do potrzeb konsumentów

Badania eksploracyjne

w tym badania potrzeb i nawyków konsumentów korzystających z określonej kategorii (motywacje racjonalne i emocjonalne, czyli needstate’y). Badania mające na celu poszukiwanie nowych obszarów atrakcyjnych do zawłaszczenia w kontekście; badania segmentacyjne (segmentacja konsumentów, segmentacja kategorii)

Ocena konceptów NPD

czyli ocena innowacji (nowy produkt, koncept, moodboard, visuale opakowań). Diagnoza potencjału propozycji nowych produktów i marek oraz dopracowanie konceptów od strony potrzeb konsumenckich.

Badania ilościowe

Inwestor w Kapitał Ludzki

pierwszy w Polsce program badawczo certyfikacyjny, nagradzający przedsiębiorstwa za prowadzoną politykę personalną. Pomaga im to w utrzymaniu najlepszych osób, budowaniu wizerunku pracodawcy z wyboru, oraz wyróżnieniu firmy na tle rynku

Firma Przyjazna Klientowi

jest jedynym wyróżnieniem w zakresie satysfakcji ze współpracy z Firmą, opartym na wynikach niezależnego badania satysfakcji Klienta. Wykorzystanie godła FPK w działaniach promocyjnych wpływa pozytywnie na budowanie wizerunku firmy przyjaznej klientowi.

Badania trackingowe

(NPS, zaangażowanie pracowników, świadomość marki, wizerunek marki etc.). Cykliczne badania trackingowe kluczowych wskaźników marketingowych możemy zrealizować zarówno na bazach Klientów jak i na panelu badawczym.

Pre/post testy kampanii

czyli testy komunikacji. Sprawdzamy jak nowa komunikacja wpłynęła na postrzeganie firmy. Badamy kluczowe cechy marki przed i po emisji kampanii.

Walidacja ilościowa konceptów marketingowych

ocena reklam, konceptów produktowych, opakowań, porównania z konceptami reklamowymi konkurencji. Możliwa jest również weryfikacja rekomendacji z etapu jakościowego zarówno na ogólnopolskiej próbie jak i na określonym segmencie klientów/konsumentów

PRZYKŁADY WYKORZYSTANIA METODOLOGII

Eksploracja kategorii
i potrzeb konsumenckich

KTO?

Marka z branży FMCG, producent wody butelkowanej.

PROBLEM:

Niezadowalająca sprzedaż wody gazowanej (lekko i normalnie gazowanej).

SCHEMAT BADANIA:

Pogłębione wywiady indywidualne z użytkownikami wody lekko gazowanej oraz normalnie gazowanej. Wywiady metaforyczne, które skupiały się przede wszystkim na:
- poznaniu nieuświadomionych skojarzeń z kategorią wody (czyli podświadomy wizerunek kategorii wody. Obszar ten jest nieracjonalny, nieoczywisty, bardzo trudny do zdiagnozowania, ale silnie wpływający na decyzje zakupowe)
- odkryciu needstate’ów dla obu kategorii (emocjonalne motywacje sięgania po produkt [benefit emocjonalny], które zawsze poddawane są późniejszej racjonalizacji).

WYNIK:

Odkrycie różnic wizerunkowych dla obu kategorii. Identyfikacja cech i benefitów, jakie nadawane są przez konsumentów dla obu produktów (np. na poziomie racjonalnym woda lekko gazowana przyjemnie gasi pragnienie vs. normalnie gazowana, która skutecznie i szybko gasi pragnienie; natomiast na poziomie emocjonalnym woda lekko gazowana umiejscowiona jest w obszarze skojarzeń dotyczących unikalności, wyjątkowości, rozpieszczania się, a woda normalnie gazowana daje benefit umysłowego ‚oczyszczenia’, stymulacji, pobudzenia).

Odkrycie różnic dla obu wariantów pozwoliło zbudować odpowiednią komunikację, akcentującą unikalne cechy produktów.

Badanie komunikacji ATL

KTO?

Firma ubezpieczeniowa.

PROBLEM:

Ocena konceptów nowych kampanii reklamowych.

SCHEMAT BADANIA:

Zogniskowane wywiady grupowe (FGI) z użytkownikami danej marki oraz użytkownikami konkurencji. Ocena badanych materiałów na trzech podstawowych wymiarach: zaangażowania (czyli na ile komunikacja jest ciekawa, przykuwająca uwagę, wyróżniająca się), brandingu (czyli na ile komunikacja pasuje do marki, co marce dodaje, czego ujmuje, jak marka się zmienia) oraz komunikacji (co reklamy mówią konsumentom, jak je rozumieją, jaki jest główny przekaz). Dodatkowo oceniana jest perswazyjność reklam – na ile reklamy zachęcają do sięgnięcia po produkty Klienta.

WYNIK:

Wskazanie elementów komunikacji, które wymagają poprawy (niezrozumiałe, zbędne, jednoznacznie nieatrakcyjne, mogące negatywnie wpłynąć na odbiór marki) oraz które warto mocniej zaakcentować (elementy zwracające uwagę, przykuwające wzrok, zwiększające potencjał zapamiętania reklamy przez konsumentów).

Badanie pozwoliło przygotować komunikację telewizyjną, która w najefektywniejszy sposób przekaże informacje ważne dla Klienta. ​

Inwestor
w Kapitał Ludzki

KTO?

Firma z branży telekomunikacyjnej.

PROBLEM:

Diagnoza przyczyn odejść pracowników. Opracowanie strategii HR opartej na budowaniu satysfakcji i zaangażowania pracowników.

SCHEMAT BADANIA:

Wystandaryzowany kwestionariusz w wersji online badający kluczowe wskaźniki wpływający na budowanie wysoko efektywnej organizacji: ogólna satysfakcja, zaangażowanie, skłonność do polecania miejsca pracy, skłonność do polecania produktów. Dodatkowo w kwes-tionariuszu zostały uwzględnione aspekty związane z oceną relacji z bezpośrednim przełożonym, oraz komunikacji między działami. Do badania zostali zaproszeni wszyscy pracownicy organizacji, frekwencja w pierwszej fali badania wyniosła 73%, czyli 785 pracowników. ​

WYNIK:

Najniżej ocenionymi obszarami, okazały się komunikacja, oraz oceny w kontekście polecania miejsca pracy. Badanie pozwoliło przygotować plan szkoleń dla menedżerów, który przełożył się bezpośrednio na wskazówki rozwojowe dotyczące komunikacji z pracownikami zespołów. Dodatkowo zostały określone najpilniejsze zmiany organizacyjne, które przełożyły się na wzrost satysfakcji.

Badanie stało się również stałym elementem kultury firmy, w kolejnym roku frekwencja wyniosła 87%, oraz zostały zanotowane wzrosty od 3% do 7% we wszystkich badanych obszarach. Dodatkowo wskaźnik odejść z firmy w kolejnym roku spadł o 8%.

Firma Przyjazna Klientowi

KTO?

Firma z branży energetycznej.

PROBLEM:

Zdefiniowanie punktów bólu, w kluczowych punktach styku Klienta z firmą.

SCHEMAT BADANIA:

Kwestionariusz badania zawierał możliwość oceny wszystkich kanałów obsługi, które funkcjonują w firmie: infolinia, biura obsługi klienta, online. Oceniane były między innymi kompetencje osób odpowiedzialnych za rozwiązywanie zgłaszanych spraw, szybkość reakcji, oraz wysiłek, który Klient musiał włożyć w załatwienie sprawy. Dodatkowo zmierzony został wskaźnik rekomendacji produktów oferowanych przez firmę. Badanie zostało przeprowadzone na próbie N=1000 wywiadów, 800 techniką telefoniczną, 200 techniką papier ołówek w punktach obsługi klienta.

WYNIK:

Wyniki wskazały obszary obsługi, które funkcjonują niezgodnie z oczekiwaniami Klientów, głównym punktem bólu okazał się czas spędzany w kolejce w oddziale. Klienci oceniający negatywnie ten aspekt, również najczęściej w badaniu wskazywali, że rozważają zmianę dostawcy.

Badanie pozwoliło przygotować strategię dotyczącą wprowadzania zmian na poziomie całej organizacji. Warsztaty z dyrektorami oddziałów pozwoliły na wypracowanie rozwiązań, które w efekcie przełożyły się na wzrost satysfakcji Klientów oraz spadek odsetka Klientów rozważających zmianę dostawcy.

NASI BADACZE REALIZOWALI PROJEKTY M.IN. DLA

pl_PLPolish

Zapytaj o ofertę

Wypełnij poniższy formularz aby otrzymać szczegółową ofertę badań od jednego z doświadczonych Account Managerów